Usage Statistics for www.aornik.com

Summary Period: June 2020
Generated 01-Jul-2020 04:00 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for June 2020
Total Hits 8111
Total Files 7555
Total Pages 7793
Total Visits 477
Total KBytes 10112
Total Unique Sites 295
Total Unique URLs 20
Total Unique Referrers 216
Total Unique User Agents 137
. Avg Max
Hits per Hour 11 46
Hits per Day 270 447
Files per Day 251 418
Pages per Day 259 431
Sites per Day 9 29
Visits per Day 15 34
KBytes per Day 337 1060
Hits by Response Code
Code 200 - OK 93.15% 7555
Code 304 - Not Modified 0.02% 2
Code 403 - Forbidden 2.05% 166
Code 404 - Not Found 4.78% 388

Daily usage for June 2020

Daily Statistics for June 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 116 1.43% 90 1.19% 95 1.22% 17 3.56% 16 5.42% 944 9.33%
2 74 0.91% 61 0.81% 70 0.90% 10 2.10% 13 4.41% 40 0.40%
3 110 1.36% 92 1.22% 106 1.36% 20 4.19% 22 7.46% 302 2.99%
4 104 1.28% 72 0.95% 92 1.18% 31 6.50% 29 9.83% 134 1.32%
5 81 1.00% 67 0.89% 78 1.00% 26 5.45% 26 8.81% 44 0.44%
6 121 1.49% 111 1.47% 114 1.46% 17 3.56% 19 6.44% 1060 10.48%
7 263 3.24% 254 3.36% 255 3.27% 11 2.31% 14 4.75% 167 1.65%
8 384 4.73% 374 4.95% 376 4.82% 10 2.10% 11 3.73% 246 2.43%
9 325 4.01% 282 3.73% 293 3.76% 16 3.35% 18 6.10% 280 2.77%
10 326 4.02% 310 4.10% 322 4.13% 15 3.14% 17 5.76% 206 2.04%
11 410 5.05% 397 5.25% 409 5.25% 20 4.19% 17 5.76% 270 2.67%
12 447 5.51% 418 5.53% 431 5.53% 17 3.56% 19 6.44% 275 2.72%
13 273 3.37% 259 3.43% 267 3.43% 18 3.77% 22 7.46% 178 1.76%
14 396 4.88% 388 5.14% 394 5.06% 13 2.73% 14 4.75% 255 2.52%
15 309 3.81% 303 4.01% 304 3.90% 20 4.19% 13 4.41% 350 3.47%
16 246 3.03% 227 3.00% 238 3.05% 34 7.13% 27 9.15% 390 3.86%
17 281 3.46% 270 3.57% 279 3.58% 17 3.56% 17 5.76% 327 3.23%
18 219 2.70% 203 2.69% 208 2.67% 16 3.35% 22 7.46% 351 3.47%
19 301 3.71% 258 3.41% 268 3.44% 19 3.98% 22 7.46% 255 2.52%
20 339 4.18% 307 4.06% 321 4.12% 16 3.35% 18 6.10% 276 2.73%
21 318 3.92% 263 3.48% 301 3.86% 28 5.87% 27 9.15% 248 2.45%
22 389 4.80% 367 4.86% 368 4.72% 18 3.77% 23 7.80% 627 6.20%
23 407 5.02% 370 4.90% 372 4.77% 11 2.31% 12 4.07% 243 2.40%
24 386 4.76% 375 4.96% 380 4.88% 12 2.52% 14 4.75% 709 7.01%
25 251 3.09% 244 3.23% 244 3.13% 13 2.73% 14 4.75% 385 3.81%
26 192 2.37% 185 2.45% 189 2.43% 8 1.68% 10 3.39% 222 2.20%
27 329 4.06% 324 4.29% 324 4.16% 17 3.56% 18 6.10% 288 2.85%
28 364 4.49% 356 4.71% 357 4.58% 17 3.56% 19 6.44% 469 4.64%
29 224 2.76% 211 2.79% 216 2.77% 21 4.40% 25 8.47% 359 3.55%
30 126 1.55% 117 1.55% 122 1.57% 15 3.14% 14 4.75% 213 2.10%

Hourly usage for June 2020

Hourly Statistics for June 2020
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 12 365 4.50% 11 357 4.73% 11 359 4.61% 11 326 3.22%
1 13 400 4.93% 12 366 4.84% 12 378 4.85% 14 422 4.17%
2 12 368 4.54% 11 351 4.65% 11 357 4.58% 12 374 3.70%
3 11 357 4.40% 11 338 4.47% 11 350 4.49% 13 378 3.74%
4 12 364 4.49% 11 333 4.41% 11 342 4.39% 12 352 3.48%
5 10 312 3.85% 10 307 4.06% 10 310 3.98% 12 362 3.58%
6 10 318 3.92% 9 296 3.92% 10 301 3.86% 12 347 3.43%
7 9 295 3.64% 9 280 3.71% 9 283 3.63% 11 345 3.41%
8 9 296 3.65% 9 271 3.59% 9 278 3.57% 11 342 3.38%
9 10 311 3.83% 9 289 3.83% 10 306 3.93% 12 355 3.51%
10 9 294 3.62% 9 279 3.69% 9 290 3.72% 6 192 1.90%
11 10 324 3.99% 10 312 4.13% 10 319 4.09% 9 281 2.78%
12 10 312 3.85% 9 293 3.88% 10 304 3.90% 7 203 2.00%
13 9 296 3.65% 9 285 3.77% 9 289 3.71% 9 271 2.68%
14 9 292 3.60% 9 276 3.65% 9 286 3.67% 11 342 3.38%
15 10 325 4.01% 9 296 3.92% 10 308 3.95% 11 340 3.37%
16 11 347 4.28% 10 314 4.16% 10 327 4.20% 47 1404 13.88%
17 11 342 4.22% 10 300 3.97% 11 336 4.31% 9 279 2.76%
18 11 338 4.17% 10 310 4.10% 10 327 4.20% 10 286 2.83%
19 11 343 4.23% 10 327 4.33% 11 334 4.29% 23 675 6.68%
20 11 344 4.24% 10 329 4.35% 11 336 4.31% 13 378 3.74%
21 12 360 4.44% 11 340 4.50% 11 349 4.48% 42 1251 12.37%
22 12 363 4.48% 11 352 4.66% 11 356 4.57% 13 378 3.74%
23 14 445 5.49% 11 354 4.69% 12 368 4.72% 8 231 2.28%

Top 20 of 20 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 7463 92.01% 4865 48.11% /
2 17 0.21% 167 1.65% /stats/
3 9 0.11% 616 6.09% /stats/usage_202002.html
4 7 0.09% 499 4.94% /stats/usage_202003.html
5 6 0.07% 458 4.53% /stats/usage_201910.html
6 6 0.07% 471 4.66% /stats/usage_201911.html
7 6 0.07% 471 4.66% /stats/usage_201912.html
8 6 0.07% 477 4.72% /stats/usage_202005.html
9 5 0.06% 317 3.13% /stats/usage_201907.html
10 5 0.06% 360 3.56% /stats/usage_201909.html
11 5 0.06% 389 3.85% /stats/usage_202004.html
12 5 0.06% 348 3.44% /stats/usage_202006.html
13 4 0.05% 11 0.11% /stats/usage.png
14 4 0.05% 280 2.77% /stats/usage_201908.html
15 4 0.05% 307 3.04% /stats/usage_202001.html
16 1 0.01% 2 0.02% /stats/ctry_usage_201912.png
17 1 0.01% 4 0.04% /stats/daily_usage_201912.png
18 1 0.01% 2 0.02% /stats/hourly_usage_201912.png
19 1 0.01% 2 0.02% /stats/hourly_usage_202006.png
20 1 0.01% 65 0.65% /stats/usage_201906.html

Top 10 of 20 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 7463 92.01% 4865 48.11% /
2 9 0.11% 616 6.09% /stats/usage_202002.html
3 7 0.09% 499 4.94% /stats/usage_202003.html
4 6 0.07% 477 4.72% /stats/usage_202005.html
5 6 0.07% 471 4.66% /stats/usage_201912.html
6 6 0.07% 471 4.66% /stats/usage_201911.html
7 6 0.07% 458 4.53% /stats/usage_201910.html
8 5 0.06% 389 3.85% /stats/usage_202004.html
9 5 0.06% 360 3.56% /stats/usage_201909.html
10 5 0.06% 348 3.44% /stats/usage_202006.html

Top 10 of 14 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 7463 92.01% 387 87.95% /
2 17 0.21% 9 2.05% /stats/
3 9 0.11% 6 1.36% /stats/usage_202002.html
4 6 0.07% 5 1.14% /stats/usage_201912.html
5 6 0.07% 4 0.91% /stats/usage_201910.html
6 6 0.07% 4 0.91% /stats/usage_201911.html
7 7 0.09% 4 0.91% /stats/usage_202003.html
8 6 0.07% 4 0.91% /stats/usage_202005.html
9 5 0.06% 3 0.68% /stats/usage_201907.html
10 5 0.06% 3 0.68% /stats/usage_201909.html

Top 10 of 14 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 7463 92.01% 377 87.47% /
2 17 0.21% 9 2.09% /stats/
3 9 0.11% 7 1.62% /stats/usage_202002.html
4 7 0.09% 5 1.16% /stats/usage_202003.html
5 6 0.07% 4 0.93% /stats/usage_201910.html
6 6 0.07% 4 0.93% /stats/usage_201911.html
7 6 0.07% 4 0.93% /stats/usage_201912.html
8 5 0.06% 4 0.93% /stats/usage_202006.html
9 5 0.06% 3 0.70% /stats/usage_201907.html
10 5 0.06% 3 0.70% /stats/usage_201909.html

Top 30 of 216 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1364 16.82% http://virtclub.com/
2 1207 14.88% http://www.google.ru/search
3 998 12.30% http://doska.org/
4 987 12.17% http://rt.videochat.guru/
5 707 8.72% - (Direct Request)
6 629 7.75% http://xn--80aaxogeohj8b1f.xn--p1ai/
7 349 4.30% http://m.xn--80aaxogeohj8b1f.xn--p1ai/
8 174 2.15% http://xn--80apgojn8e.xn--80asehdb/
9 172 2.12% http://xn--80aafsqmek2ak.xn--80asehdb/
10 154 1.90% http://xxxznakomstva.ru/
11 153 1.89% http://doska.info/item/add
12 143 1.76% http://znakomstv.net/
13 133 1.64% http://vk.com/doskaobyavlenii
14 133 1.64% http://xrumer.net/pages/xrumer-xevil.html
15 130 1.60% http://ok.ru/doskaobyavlenii
16 118 1.45% http://zennoposter.info/pages/skachat-zennoposter.html
17 113 1.39% http://vk.com/xrumernet
18 107 1.32% http://vk.com/zennoposterinfo
19 21 0.26% http://aornik.com/
20 20 0.25% http://aornik.com
21 12 0.15% https://sanitarywork.ru/i.php
22 8 0.10% https://navigatorlaw.ru/zakon/jk_7/
23 6 0.07% https://navigatorlaw.ru/zakon/gk_843/
24 5 0.06% http://aornik.com/stats/usage_201912.html
25 4 0.05% http://prookhotu.ru/ispytaniya
26 4 0.05% https://avtocarsp.ru/novyy-nissan-skyline-smozhet-ezdit-bez-ruk-na-rule/
27 4 0.05% https://ilovediscovery.ru/page/smertelnyy-ulov-5-sezon-3-seriya-uporstvo-ili-smert
28 4 0.05% https://med-bolnica.ru/bol-v-myshtsah-posle-trenirovki-prichiny-i-lechenie/
29 4 0.05% https://moypodrostok.ru/perexodnyj-vozrast-2/problemy-perexodnogo-vozrasta-u-malchikov.html
30 4 0.05% https://rt-milk.ru/product/zapchasti-k-separatoru-moloka-a1-oho

Top 20 of 205 Total Search Strings
# Hits Search String
1 145 12.00% http://virtclub.com/
2 52 4.30% https://rt.videochat.guru/
3 44 3.64% https://xn--80aafsqmek2ak.xn--80asehdb/
4 37 3.06% http://doska.org/
5 33 2.73% https://doska.info/item/add
6 33 2.73% https://ok.ru/doskaobyavlenii
7 33 2.73% https://znakomstv.net/
8 31 2.57% https://m.xn--80ajb3cbbb.xn--p1ai/
9 31 2.57% https://vk.com/zennoposterinfo
10 31 2.57% https://xn--80aaxogeohj8b1f.xn--p1ai/
11 30 2.48% https://xn--80ajb3cbbb.xn--p1ai/
12 28 2.32% https://videochat.guru/
13 28 2.32% https://xn--80apgojn8e.xn--80asehdb/
14 27 2.24% https://vk.com/xrumernet
15 25 2.07% https://xxxznakomstva.ru/
16 25 2.07% https://zennoposter.info/pages/skachat-zennoposter.html
17 24 1.99% https://m.xn--80aaxogeohj8b1f.xn--p1ai/
18 23 1.90% https://xrumer.net/pages/xrumer-xevil.html
19 21 1.74% https://vk.com/doskaobyavlenii
20 18 1.49% https://hu.videochat.guru/

Top 15 of 137 Total User Agents
# Hits User Agent
1 586 7.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
2 575 7.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
3 422 5.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
4 267 3.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
5 185 2.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.146 Safari/537.36
6 167 2.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
7 163 2.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
8 158 1.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
9 156 1.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
10 155 1.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
11 153 1.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
12 152 1.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 OPR/55.0.
13 151 1.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
14 150 1.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2907.9
15 147 1.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36

Usage by Country for June 2020

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 8111 100.00% 7555 100.00% 10112 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21